TIN TỨC

5 Bước Để Hiểu Thấu Về Bể Khổ Trong "Hạnh Phúc Đến Từ Sự Biến Mất"

  12/1/2018

Chúng sinh trên đời đều không thể thoát khỏi ba nỗi khổ – lão, bệnh, tử. Ngay cả Đức Phật cũng không thể tránh được những sầu khổ này, dù Ngài hội đủ những phẩm chất tốt đẹp và tinh thần thông tuệ. Vì thế Ngài từng khuyên “ta cần phản ứng khác đi: hiểu thấu về bể khổ”.

Đọc tiếp

Chân Lý Cuộc Đời Trong Bộ Sách Của Triết Gia J. Krishnamurti

  12/1/2018

Chân lý là gì? Từ thuở sơ khai nhân loại đã mải miết đi tìm chân lý và không ngừng tự vấn về cuộc đời và ý nghĩa cuộc đời. Chúng ta nỗ lực phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ, giáo dục, văn học, nghệ thuật...; chúng ta không ngừng khám phá và khai thác mọi nguồn lực trên Trái đất này để cải thiện và nâng cấp cuộc sống của mình... Nhìn nhận theo một góc độ nào đó, chúng ta làm vậy với mong muốn tìm được chân lý cuộc đời.

Đọc tiếp

10 Quan Điểm Giáo Dục Đúng Đắn Của Krishnamurti Trong Giáo Dục Và Ý Nghĩa Cuộc Sống

  12/1/2018

Nelson Mandela từng phát biểu: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới”

Đọc tiếp